Photo Gallery

 

 

Hội thảo công bố nghiên cứu: "Đánh giá tác động của Đại dịch Covid 19 đến hành vi Chi tiêu - Tiết kiệm - Đầu tư ở Việt Nam" 
 
 
TRANG THƯ VIỆN ẢNH
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel/Fax: (84.4) 37950341
Website:
photo.ueb.edu.vn