Photo Gallery

 

 

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Đại học Kinh tế và Giao lưu các thế hệ thầy và trò ngày 20/11 
 
 
TRANG THƯ VIỆN ẢNH
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel/Fax: (84.4) 37950341
Website:
photo.ueb.edu.vn