Photo Gallery

 

 

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHKT 
 
 
TRANG THƯ VIỆN ẢNH
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel/Fax: (84.4) 37950341
Website:
photo.ueb.edu.vn